Darmtherapie

Over het algemeen denkt men dat de darm een spijsverteringskanaal is die de taak heeft het voedsel op te nemen en het uitscheiden van onverteerbare voedselresten. Vaak wordt de darm alleen in verband gebracht met symptomen zoals verstoppingen, winderigheid of buikkrampen.

De darm is een uiterst gecompliceerd en complex orgaan, waarvan de functie veel meer omvattend is dan de zojuist geschetste afbraak van voedsel. Het is het regelcentrum voor de algehele gezondheid. Het wordt daarom ook wel de tweede hersenen genoemd. Een gezonde darm is beter instaat voeding tot zich te nemen waardoor de juiste stoffen dan opgenomen kunnen worden door het bloed en gevoerd kunnen worden aan de cellen die het nodig hebben.

Dus "Gezondheid begint in de darmen!" / "De dood schuilt in de darmen!" Twee uitspraken die in de kern het belang van gezonde darmen en een goede spijsvertering aangeven voor uw gezondheid. De darmen zijn voor ruim 80% verantwoordelijk voor de immuniteit in ons lichaam. Darmtherapie is erop gericht de darmflora, dat is het geheel van in de darm aanwezige "goede" en "slechte" bacteriën op het gewenste niveau te brengen.

De mogelijkheden om darmproblemen te objectiveren (R. Abels; Van Nature 2006).

Een analyse van de ontlasting levert gedetailleerde kennis op over de toestand van de micro-ecologie van de darm, de algemene vertering en de kwaliteit van het locale immuunsysteem. De conclusies hieruit maken therapeutische beslissingen mogelijk die niet op vermoedens maar op feiten gebaseerd zijn. Natuurlijk moet bij de interpretatie van de resultaten de beoordeling van de cliënt – met al zijn leef- en voedingsgewoonten – worden betrokken, evenals zijn symptomencomplex.

De darmflora is een kwetsbaar systeem dat door de meest uiteenlopende factoren negatief kan worden beïnvloed. Factoren met een verstorende invloed op de ecologie van de darm.

Latrogene invloeden

 • Antibiotica
 • Cartisontherapie
 • Anticonceptiepil
 • Straking (röntgen, kobalt)
 • Laxeermiddelen

Verstoring van de spijsvertering

 • Verstoring in de maagzuurproductie
 • Verstoring in de pancreasfunctie
 • Verstoring in de aanmaak of afgifte van gal

Gifstoffen uit de omgeving

 • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik
 • Vele andere chemische stoffen

Anatomische oorzaken

 • Aangeboren of verkregen veranderingen (o.a. door operaties) van de spijsverteringsorganen

Ernstige darminfecties

 • Gist- en schimmelinfecties
 • Infectieuze micro-organismen (o.a. Salmonella en Rotovirus)
 • Voeding en voedselvergiftiging
 • Allergieën
 • Gedenatureerde voedingsmiddelen (o.a. suiker, witmeel en Fastfood)
 • Gifstoffen uit bijvoorbeeld paddenstoelen
 • Eenzijdige voeding
 • Gebrekkige hygiëne
 • Additieven
 • Hoog gehalte onverteerbare vezels (grote hoeveelheid grof gemalen granen en bijvoorbeeld grove rauwkost in combinatie met slecht kauwen

Psychische stress

 • Conflicten in familiekring
 • Stress bij reizen (bijvoorbeeld vliegangst)
 • Stress door werk of school
 • Angsten

Vroegtijdige tumordiagnostiek

Jaarlijks overlijden zo'n dertigduizend patiënten aan darmkanker waarmee deze vorm op de tweede plaats staat als soort carcinoom met fatale afloop. Een tijdige herkenning en behandeling heeft een sterk positief effect op de uiteindelijke genezingskansen.

Bij mensen die rond de vijftig zijn veranderd het een en ander in de darmflora. Dit is dan ook een kritische leeftijd waarop veranderingen kunnen plaatsvinden in de darmflora die soms vervelende consequenties kunnen hebben. Het is daarom aan te raden om, als u rond deze leeftijd bent, een ontlastingonderzoek te laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek kan ook preventief worden uitgevoerd.

Darmtherapeut

Onze Orthomoleculaire therapeut Simone Engel beschikt over de benodigde kennis om een dergelijk ontlasting onderzoek te laten uitvoeren en om de resultaten goed en gedegen te kunnen beoordelen.

Zij heeft hiervoor een speciale Darmtherapie opleiding (Darmtherapie gericht op immuniteit, diagnostiek, therapie met voedingsleer en therapie) gevolgd. 
Doormiddel van deze darmtherapie opleiding beschikt de Orthomoleculaire therapeut over kennis om de darmflora weer te herstellen.

Voor meer informatie zie ook: RP-Vitamino Analytic

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.