Voorwaarden

Voorlichting

De orthomoleculaire therapeut geeft u advies op maat en houdt hierbij rekening met uw persoonlijke omstandigheden en wensen. U dient op uw beurt alle informatie die van belang is voor de behandeling door de Orthomoleculaire therapeut naar waarheid te verstrekken. Alleen dan kan een succesvolle behandeling plaatsvinden.

De orthomoleculaire therapeut ondersteunt uw behandeling met adviezen. Daarnaast kan er ondersteunende voorlichtingsmateriaal worden verstrekt.

U mag van de Orthomoleculaire Therapeut een deskundig advies verwachten. Indien nodig wint de Orthomoleculaire therapeut informatie in bij collega Orthomoleculaire therapeut en/of wint informatie in bij andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

De Orthomoleculaire therapeut behoudt zich het recht een behandeling af te breken wanneer grenzen zodanig door u worden overschreden dat zorgverlening niet meer mogelijk is.

Tarieven

De Orthomoleculaire therapeut hanteert gangbare tarieven. In de tarieven zijn verwerkt  het voor- en nawerk, zoals administratie en uitwerken van de adviezen. De adviezen zijn persoonlijk en op maat.

Betaling

Betaling vindt plaats per eenmalige automatische incasso of contant betalen (pinnen is niet mogelijk) na afloop van de behandeling.

Dit geldt zowel voor de behandeling als de eventuele benodigde middelen zoals voedingssupplementen.

Verhinderd

Indien u verhinderd bent dit graag 24 uur van te voren door te geven, anders ben ik genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Traplopen

De praktijk bevind zich op de eerste verdieping. Mocht u geen trappen kunnen lopen dan verzoek ik u vriendelijk dit vooraf te melden.

Ziektekostenverzekering

Ziektekosten verzekeraar vergoeden uw consult geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en hoe u bent verzekerd. In het vergoedingsoverzicht van uw verzekeringsgegevens staat dit vermeld. Wij hebben als PDF-bestand een zo goed mogelijk overzicht bijgevoegd per verzekeringsmaatschappij en soort verzekering.

Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door de Orthomoleculaire therapeut. De Orthomoleculaire therapeut is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens ofwel Wbp) De Orthomoleculaire therapeut handelt conform deze wet.

Tevens werkt de Orthomoleculaire therapeut conform de geldende regels in de gezondheidszorg (wet BIG) zal er vertrouwelijk met uw patiëntgegevens worden omgegaan. Zonder uw toestemming zal er aan derden geen informatie worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

Het advies van de Orthomoleculaire therapeut is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Heeft u klachten dan kunt u dit eerst bespreken met de Orthomoleculaire therapeut. Komt u er met de Orthomoleculaire therapeut niet uit dan kunt u naar de beroepsvereniging MBOG waar de Orthomoleculaire therapeut bij is aangesloten.

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.