Multi gunstig voor kankerpreventie

De Physician’s Health Study II is een grootschalig onderzoeksproject dat in 1997 is gestart met als doel het in kaart brengen van de mogelijke voor- en nadelen van vitamine C, vitamine E en een multi bij de preventie van hart- en vaatziekten, kanker, cognitieve achteruitgang en leeftijdsgerelateerde oogaandoeningen. Aan deze gerandomiseerde dubbelblind placebogecontroleerde interventiestudie namen 14.641 Amerikaanse artsen, allen man, van 50 jaar en ouder (gemiddelde leeftijd: 64 jaar) deel. In het onlangs verschenen rapport zijn de resultaten gepubliceerd van het dagelijks gebruik van een multi op het ontstaan van kanker in het algemeen (met uitzondering van non-melanonma huidkanker) en enkele locatiespecifieke kankersoorten.

Gedurende gemiddeld 11,2 jaar namen de artsen dagelijks een multipreparaat of een placebo. In die periode werd bij 2.669 deelnemers kanker geconstateerd. In vergelijking met placebo was het risico om kanker te krijgen in de groep die het multipreparaat gebruikte bescheiden maar significant lager: -8%. Voor de locatiespecifieke soorten van kanker werd geen significant verschil gevonden. Ten aanzien van de totale sterfte aan kanker werd een statistisch niet-significante vermindering van 12% in de multigroep vastgesteld (403 tegenover 456 sterfgevallen in de placebogroep). Onder de deelnemers bevond zich ook een groep van 1.312 artsen die voor het begin van de studie al eens kanker hadden gehad. In deze groep werd voor het gebruik van een multi een vermindering van 27% op het ontstaan van kanker gevonden in vergelijking met placebo. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het slechts een klein aantal gevallen betrof (95 inde multigroep en126 inde placebogroep).

De meeste mensen gebruiken een multipreparaat als aanvulling op de voeding om tekorten aan nutriënten te voorkomen en voor hun algehele gezondheid. Volgens de onderzoekers laten de resultaten van deze studie zien dat met name mannen van middelbare en oudere leeftijd profijt zouden kunnen hebben van het langdurig dagelijks gebruik van een multipreparaat om de kans op kanker iets te verkleinen.

In een reactie op het onderzoek geeft prof. Balz Frei van het Linus Pauling Institute aan dat een verlaging van 8% in het aantal gevallen van kanker helemaal niet zo bescheiden is als door de onderzoekers wordt gesteld. Per jaar komen er alleen al in de V.S. 1,6 miljoen nieuwe kankerpatiënten bij; een 8% vermindering zou neerkomen op jaarlijks bijna 130.000 gevallen van kanker minder. En navenant minder kosten voor de gezondheidszorg en vooral ook minder menselijk leed.

Gaziano JM et al: Multivitamins in the prevention of cancer in men: The Physician’s Health Study II randomized controlled trial; JAMA 308(19), 17 oktober 2012 [Epub ahead of print]. Daniells S: Multivitamin supplements may cut cancer risk: JAMA paper; nutraingredients.com, 17 oktober 2012. (25-10-12) (Bron: side SOE).

Gember verbetert glucoseopname in spiercellen

Het gaat om een in-vitro studie, uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan de faculteit farmacie van de universiteit van Sydney, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Planta Medica’. Uit deze studie blijkt dat een bepaald type gingerol, een bestanddeel van gember, het aantal GLUT4-eiwitten dat zich op de celmembranen van spiercellen bevindt kan verhogen. GLUT4 (Glucose Transporter type 4) is een door insuline gereguleerd eiwit dat zich bevindt op spiercelmembranen. GLUT4 zorgt ervoor dat glucose de spiercel in kan, zodat de spiercellen de glucose kunnen gebruiken als energiebron. Via dit mechanismen kunnen de glucosespiegels in het bloed beter worden gereguleerd.

In de studie zijn verschillende typen gingerolen onderzocht en met name (S)-[8]-gingerol bleek het meest effectief in het vermeerderen van het aantal GLUT4-eiwitten. Hiermee lijkt dit type gingerol over de meeste glucoseopname-potentie te beschikken. Op grond van deze resultaten stellen de onderzoekers dat gember positief kan bijdragen aan de preventie en behandeling van hyperglycemie en type II-diabetes.

Gember heeft voor de mens echter meer gunstige eigenschappen. Zo is bekend dat gember over antibacteriële eigenschappen beschikt en effectief kan werken tegen de Helicobacter Pylori, een bacterie die in veel gevallen de oorzaak is van gastritis. Tevens kan gember helpen bij misselijkheid.

Li Y et al: Gingerols of Zingiber officinale enhance glucose uptake by increasing cell surface GLUT4 in cultured L6 myotubes; Planta Med, 24 juli 2012 [Epub ahead of print]. PMID 22828920. (Bron: side SOE).

Hoge vitamine D-dosering goed voor zwaarlijvigen

Jongeren met overgewicht hebben een hoge vitamine D-dosering nodig. Vanuit een gespecialiseerde kliniek voor overgewicht werden obese jongeren geselecteerd. Ze werden willekeurig in een placebo- en suppletiegroep verdeeld. De adolescenten in de suppletiegroep kregen gedurende een half jaar dagelijks 4000 IE vitamine D per dag, de anderen kregen een placebo.

De jongeren in de suppletiegroep hadden na 6 maanden een significant hogere vitamine D-spiegel in vergelijking met de placebogroep. Volgens de onderzoekers is een aanzienlijk hogere dosering van de vitamine nodig. Personen met overgewicht slaan een groot deel van de vitamine in hun vetweefsel op waardoor ze zeker tweemaal zoveel nodig hebben in vergelijking met magere personen. Een dagelijkse dosering van 4000 IE bleek effectief en veilig om de vitamine D-spiegel van obese jongeren met een tekort binnen de normwaarden te krijgen.

Wetenschappelijke bron: The annual meeting of Experimntal Biology, april 2011, Washington, Verenigde Staten (side: Plantina Professional)

Halvering hartsterfte door selenium en Q10

Suppletie van selenium in combinatie met coënzym Q10 leidt tot een sterke daling van de mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen.

In de vijf jaar durende prospectieve cohortstudie kregen 443 proefpersonen een supplement met 200 mcg selenium en 200 mg coënzym Q10 of een placebo. De personen waren bij aanvang in de leeftijd van 70 tot 88 jaar. Halfjaarlijks werd een ECG gemaakt en de concentratie van NT-proBNP (indicatie voor hartfalen) bepaald.
In de suppletiegroep werd een significante afname van cardiovasculaire sterfte gezien in vergelijking met de placebogroep (6% versus 13%). De concentratie van NT-proBNP was in de suppletiegroep significant lager dan in de placebogroep. Ook bleek aan de hand van de ECG’s dat de hartfunctie bij de proefpersonen in de suppletiegroep beter was dan bij de personen in de placebogroep.

Suppletie met selenium in combinatie met coënzym Q10 (selenium is noodzakelijk voor de regeneratie van Q10) leidt tot een halvering van het cardiovasculaire sterfterisico. De positieve effecten waren tevens zichtbaar door een verbetering van de NT-proBNP concentraties en ECG’s.

Alehagen U, Johansson P, [..], Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol 2012 (Bron: side Ortho institute)

Zorgen over gif in veel groente en fruit

Auteur: Jan ter Harmsel | dinsdag 19 juni 2012 | DEN HAAG

Een groep internationale milieuorganisaties luidt de noodklok over het grote aantal chemische bestrijdingsmiddelen in veel gegeten groenten en fruit. Sla, tomaten, komkommers en appels bevatten de meeste schadelijke stoffen die de hormoonhuishouding van mensen ontregelen.
Dat blijkt uit een analyse van Pesticide Action Network (PAN), op basis van gegevens van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

Vervuild

Uit dat onderzoek blijkt dat ons dagelijks eten is vervuild met resten van meer dan dertig verschillende pesticiden die een negatief effect hebben op onze gezondheid. Consumenten zouden meer last hebben van chronische ziektes, minder vruchtbaar zijn en vaker obesitas of diabetes krijgen. PAN noemt de uitkomsten 'alarmerend' en waarschuwt voor productie van steeds meer gevaarlijke mengsels vol zogeheten hormoonverstorende pesticiden. De milieuorganisatie pleit voor aangescherpte Europese regelgeving en uitgebreid onderzoek naar het effect van deze middelen als ze in zeer lage hoeveelheden voorkomen in groenten en fruit.
Het aantal verschillende hormoonverstorende middelen in het eten is niet zo relevant, benadrukt Jeroen van der Sluijs, docent Nieuwe Risico's aan de Universiteit Utrecht. "Het gaat om de hoeveelheid. De grote vraag is nu of een lage dosis hormoonverstorende stoffen ook schadelijk is voor de mens."

Kleine hoeveelheden

Van der Sluijs benadrukt dat toxicologen er lange tijd vanuit zijn gegaan dat kleine hoeveelheden van een schadelijke stof iemands gezondheid niet beïnvloeden. "Uit onderzoek blijkt al dat kankerverwekkende stoffen ook in lage dosis schadelijk zijn", zegt de onderzoeker. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit ook geldt voor hormoonverstorende stoffen."
De borstontwikkeling bij meisjes begint in vergelijking met 1990 twee jaar eerder en mannen zijn in die periode veel minder vruchtbaar geworden. "Het zou daarom goed zijn om aparte eisen te stellen aan pesticiden die de hormoonhuishouding ontregelen."

Biologisch

PAN adviseert mensen om biologisch eten te kopen waar geen chemische bestrijdingsmiddelen op zijn gespoten. "Dat helpt zeker", zegt Van der Sluijs. "Maar iedereen moet zich er goed van bewust zijn dat deze hormoonverstorende stoffen niet alleen in voedsel voorkomen." Als voorbeeld noemt hij brandvertragende stoffen die in elektrische apparaten en meubels worden gebruikt of thermische inkt op sommige kassabonnen. "De verrassing was dat deze stoffen ook via de huid worden opgenomen."

© Eindhovens Dagblad 2012, op dit artikel rust copyright.

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.