Magnesium verhoogt overlevingskans bij hart en vaatziekten

In de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Atherosclerosis’ in april van dit jaar, is van ruim 58.000 gezonde Japanse mannen en vrouwen tussen de 40 en 79 jaar de magnesiuminname bepaald, evenals het aantal sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaataandoeningen. Om de magnesiuminname te meten is door de deelnemers een gevalideerde voedselfrequentie-vragenlijst ingevuld. De steekproef was onderdeel van de Japanese Collaborative Cohort (JACC) Study.

Gedurende de follow-up periode zijn in totaal 2.690 deelnemers overleden ten gevolge van hart- en vaatziekten. Bij 1.227 van deze overledenen was een beroerte de doodsoorzaak en in 557 gevallen was dat een coronaire hartaandoening. De inname van magnesium met de voeding bleek omgekeerd gerelateerd aan overlijden ten gevolge van (ischemische) beroertes, coronaire hartaandoeningen, hartfalen en de totale aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Uit analyse van de resultaten bleek dat het risico op overlijden ten gevolge van alle soorten hart- en vaataandoeningen met gemiddeld 50% was verlaagd bij de personen die met de voeding het meeste magnesium innamen..

De onderzoekers stellen dat de voordelen van magnesium met betrekking tot het hart en de bloedvaten plausibel zijn, aangezien er een goed onderbouwde relatie bestaat tussen magnesium en een verbeterde bloeddruk. Een meta-analyse, gepubliceerd in het ‘European Journal of Clinical Nutrition’ bevestigt dit. Magnesium is tevens in staat om een onregelmatige hartslag beter te reguleren en ontstekingen te onderdrukken. Magnesium uit de voeding is met name afkomstig uit groene bladgroenten, vlees, zetmeel, granen, noten en melk.

Zhang W et al: Associations of dietary magnesium intake with mortality from cardiovascular disease: the JACC study; Atherosclerosis 221(2):587-595, 2012. PMID 22341866.

Bessen vertragen cognitieve achteruitgang

Bessen bevatten veel flavonoïden, met name anthocyanidinen. Flavonoïden lijken de cognitieve functie te kunnen ondersteunen. Tijdens de bekende Nurses’ Health Studie, opgezet in 1976 in de Verenigde Staten, is door de deelnemers vanaf 1980 elke vier jaar een voedselfrequentielijst ingevuld. Voor een nieuwe analyse onder dit cohort werden de gegevens gebruikt van metingen van de cognitieve functies die gedurende de periode 1995-2001 op drie verschillende momenten en met een tussentijd van telkens twee jaar waren geregistreerd. De steekproef uit het cohort telde ruim 16.000 vrouwen van 70 jaar of ouder. Van deze steekproef werd de gemiddelde, langetermijninname van bessen en flavonoïden vergeleken met de mate van cognitieve achteruitgang. Om een goed beeld te krijgen van de voedselinname is de gemiddelde inname vanaf 1980 tot de eerste cognitieve meting (in 1995) bepaald.

Uit de studie bleek dat een hogere inname van blauwe bessen en aardbeien geassocieerd was met een langzamer verloop van de cognitieve achteruitgang, ook na de statistische analyse waarin gecorrigeerd was voor verschillende potentiële verstorende factoren. De gevonden verschillen waren gelijk aan de verschillen die werden gevonden bij een leeftijdsverschil van 1,5-2,5 jaar. Dit indiceert dat een hoge inname van bessen de cognitieve achteruitgang tot 2,5 jaar kan vertragen. Hetzelfde effect werd gevonden bij de hoogste inname van anthocyanidinen en totaal flavonoïden. Dit suggereert dat het met name deze bioflavonoïden zijn die voor het effect zorgen.

Devore EE et al: Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline; Ann Neurol. 26 april 2012, doi 10.1002/ana.23594 [Epub adhead of print]. PMID 22535616.

Magnesium gunstig voor bloeddruk

In deze meta-analyse, uitgevoerd door onderzoekers van de Britse University of Hertfordshire, werden 22 van de 141 studies naar het effect van magnesium op de bloeddruk ingesloten. In totaal werden de resultaten van bijna 1.200 proefpersonen geanalyseerd. De follow-up periode van de studies varieerde tussen de 3 en 24 weken en de doseringen elementair magnesium varieerden van 120 mg/dag tot 973 mg/dag, met een gemiddelde dosering van 410 mg elementair magnesium per dag.

Na analyse van alle data bleek dat suppletie met magnesium leidde tot een significante daling van zowel de systolische als de diastolische bloeddruk. Dit effect werd groter naarmate de dosering hoger werd. Hoewel niet alle in de meta-analyse betrokken studies een bloeddrukdaling konden aantonen, was er toch sprake van een overall verlaging van de systolische bloeddruk met 3-4 mmHg en van de diastolische bloeddruk met 2-3 mmHg.

De beste resultaten werden bereikt met doseringen van meer dan 370 mg per dag. Uit de analyse wordt geconcludeerd dat magnesiumsuppletie voor een kleine, maar desalniettemin klinisch relevante daling van de bloeddruk kan zorgen wanneer er sprake is van een hoge bloeddruk (hoger dan 140/90 mmHg). Farmaceutische studies beschrijven dat een vermindering van 0,8-2 mmHg al klinisch relevant is voor het verlagen van de kans op coronaire hartziekten, hartfalen en beroertes.

Het Westerse voedingspatroon bevat gemiddeld gezien te veel zout (natrium), wat een bloeddrukverhogend effect heeft. Magnesium is één van de nutriënten die dit effect kan tegengaan. Helaas blijkt uit onderzoek dat veel mensen te weinig magnesium binnenkrijgen met de voeding. Een supplement kan hiervoor in sommige gevallen de juiste aanvulling geven.

Kas L, Weekes J, Carpenter L: Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta analysis; European Journal of Clinical Nutrition, 8 februari 2012 (doi 10.1038/ejcn.2012.4) (Epub ahead of print)

Ontdekkingsbeurs

Wegens groot succes wordt er voor de tweede keer de Ontdekkingsbeurs georganiseerd.

Op zondag 11 december 2011 is er een kleinschalige beurs op het gebied van gezondheid, wellness en spiritueel vlak in Maarssen. De toegang is GRATIS. De openingstijd is van 10.00 tot 16.00 uur. Simahealth en Gezondheidstuin.nl hebben op deze beurs een gezamenlijke stand.

Voor Simahealth zal de Orthomoleculaire therapeut Simone Engel aanwezig zijn.

Gezondheidstuin.nl staat op de beurs met een selectie uit het assortiment. Speciaal voor de beurs zijn er speciale beursaanbiedingen. Zo zijn er warmte knuffels voor klein en groot, superfood producten en verzorgingsproducten te koop.

Het adres van de beurs is:
Dr. Plesmanlaan 446
3601 DN Maarssen

U bent van harte welkom!

Chocolade verbetert gezichtsvermogen

Dankzij pure chocolade kan je beter zien in situaties met een laag contrast, zoals bij slecht weer.

De chocolade zorgt voor een acute verbetering in het visuele en cognitieve functioneren bij jongvolwassenen.Dat blijkt uit onderzoek aan de Britse Reading University. De onderzoekers beschreven de resultaten van hun onderzoek in de juni-editie van het tijdschrift Psychology and Behaviour.

Flavonoïden

Het betreft een kleine, voorbereidende studie bij 30 mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar oud. De deelnemer aten in twee verschillende testsituaties pure en witte chocolade. De pure chocolade bevatte 720 milligram flavonoiden (antioxidant), de witte chocolade bijna geen. Vervolgens werd de gevoeligheid voor contrast en beweging en het cognitieve vermogen gemeten met behulp van verschillende tests.Flavonoïden vind je onder andere in druiven, groene en zwarte thee, rode wijn, appels, en dus cacao. Tijdens het onderzoek zorgden de flavonoïden ervoor dat de gevoeligheid voor contrast direct verbeterde. Daarnaast konden de deelnemers sneller de bewegingsrichting waarnemen. Ook verbeterde het ruimtelijk inzicht.

Doorbloeding

Dat de flavonoïden uit cacao invloed hebben op het cognitieve functioneren is al uit meerdere onderzoeken gebleken. De acute invloed op het gezichtsvermogen wordt echter nu voor het eerst aangetoond. De onderzoekers denken dat deze verbetering wordt veroorzaakt door een verhoogde doorbloeding in de hersenen.Eerder onderzoek toonde dat de positieve invloed van flavonoïden op de doorbloeding, en in dit geval dus het gezichtsvermogen, nog groter is bij mensen ouder dan 25 jaar. Vandaar dat het team van de Reading University het onderzoek momenteel uitbreidt en ook uitvoert bij oudere personen.

Voeding en suppleren

Met voeding en suppleren kun je je ogen dus gezond houden. Niet alleen dankzij de flavonoïden, maar ook vitaminen, mineralen, vetten en carotenoïden spelen hierin een rol.

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.